Novinky

Novinky

< Kocka sa testuje ...
14.12.2014 00:23Vek: 8 yrs
Kategória: Projekt key-framing a interpolácia

Prvá funkčná verzia

Po tejto sobote mám už prvý reálny výsledok. Viem nastavovať keyframe s pozíciou kamery, pohľadom kamery, rotáciou objektu, škálovaním objektu a posunutím objektu. Pomocou trackbaru viem zatiaľ nastavovať pozíciu v čase a interpolovať kameru a objekt buď interpoláciou najbližším susedom, lineárnou interpoláciou alebo kubickou baziérovou interpoláciou s Catmull-Rom-ovou modifikáciou. Tiež sa dajú pridávať framy do animácie na koniec animácie.

Ešte chýba spraviť prehrávanie animácie cez timer alebo thread, a škálovanie času animácie. To už snáď pôjde rýchlo.

Možno ak sa podarí tak vytvorím aj ukladanie a načítanie animácie, uvidíme či to stihnem do pondelka.

Prvá verzia sa dá Opens internal link in current windowstiahnuť tu.

Predmety

Tu je možné nájsť stránky pre rôzne predmety v rôznych ročníkoch štúdia.

Ročníkový projekt

Stránka o mojom ročníkovom projekte.

Bakalárska práca

Stránka s informáciami o mojej bakalárskej práci.

Linky

Rôzne zaujímavé linky na rôzne predmety roztriedené podla ročníkov a semestrov.