Správy - detail

Posledné novinky

Asi hotovo.

Takže, už to vyzerá byť dokončené. Od minula som pridal animovanie cez timer a možnosť upravovať...


14.12.2014 19:13
Kategória: Projekt key-framing a interpolácia

Prvá funkčná verzia

Po tejto sobote mám už prvý reálny výsledok. Viem nastavovať keyframe s pozíciou kamery, pohľadom...


14.12.2014 00:23
Kategória: Projekt key-framing a interpolácia
Choď do archívu >>

Správy

Nová stránka o bakalárskej práci

Začínajúc dneškom dávam do prevádzky novú časť mojich stránok, ktorá sa bude týkať mojej bakalárskej práce. Práca bude mať, zrejme, názov Nový dlhodobý viacúčelový sklad zadaní, a pôjde v nej o rozšírenie už existujúceho systému, ktorý pôvodne ako bakalársku prácu v roku 2009 vytvoril Peter Jurčo.

Viacej informácií pribudne časom, tak isto ako ďalšie rozšírenie tejto novej časti stránky.


17.10.2012 17:05 | Bakalárska práca